TẬP THỂ CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 - 2017

                                                                                               
Trường THCS Ngọc Sơn                                                                                        
  DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS NGỌC SƠN NĂM HỌC 2016 - 2017                                                                            
STT Tổ bộ môn Mã giáo viên Họ và Tên Giới tính Ngày sinh Loại công việc Loại hợp đồng Dân tộc Tôn giáo Cấp dạy chính Ngày vào trường Số CMND Ngày cấp Nơi cấp Số điện thoại SĐT Di động Email Quê quán Địa chỉ thường trú Sức khỏe Đoàn viên Đảng viên Công đoàn viên Thành phần gia đình Họ tên bố Năm sinh bố Nghề nghiệp bố Nơi làm việc của bố Họ tên mẹ Năm sinh mẹ Nghề nghiệp mẹ Nơi làm việc của mẹ Họ tên vợ/chồng Năm sinh vợ/chồng Nghề nghiệp vợ/chồng Nơi làm việc của vợ/chồng Trình độ đào tạo Chuyên ngành đào tạo Trình độ văn hóa Trình độ ngoại ngữ Trình độ tin học Trình độ lý luận chính trị Trình độ quản lý nhà nước Trình độ quản lý Giáo dục Chuyên trách Đoàn/Đội Bồi dưỡng thường xuyên Ngày vào nghề
1 Văn - Sử thcsnsgv00000001 Trương Thị An x 05/10/1984 Giáo viên Biên chế Kinh Không Cấp 2 01/09/2015 183413099 01/04/2002 CA Hà Tĩnh 01295338886   anlinhht1982@gmail.com Phường Đại Nài - TP Hà Tĩnh Xóm Lộc Ân - Thạch Lưu - Thạch Hà - Hà Tĩnh   x     Công nhân Trương Công Liên 1954 Hưu trí Phường Đại Nài - TP hà Tĩnh Nguyễn Thị Hương 1956 Hưu trí Phường Đại Nài - TP hà Tĩnh Nguyễn Mậu Linh 1977 Doanh nghiệp TP Hà Tĩnh Cao đẳng Mỹ thuật_SP 12/12 A Loại B           05/09/2006
2 Toán - Lý THCSNSTL01 Nguyễn Văn Bằng   01/12/1978 Giáo viên Biên chế Kinh Không Cấp 2 04/09/2002 183142030 28/07/2000 CA Hà Tĩnh 0944889986     Thạch Hà - Hà Tĩnh Thạch Hà - Hà Tĩnh Tốt   x                             Đại học Toán - Lý_SP                 04/09/2002
3 Anh- Thể THCSNSAT06 Nguyễn Hữu Cường   15/08/1977 Giáo viên Biên chế Kinh Không Cấp 2 05/09/2006 183073432 19/06/2014 CA Hà Tĩnh   0916124656   Thạch Hà - Hà Tĩnh Thạch Hà - Hà Tĩnh Tốt                                                     01/10/2001
4 Toán - Lý THCSNSTL02 Võ Văn Cường   15/04/1960 Giáo viên Biên chế Kinh Không Cấp 2 01/08/2004 184271845 23/12/2013 CA Hà Tĩnh   0976829305   Thạch Hà - Hà Tĩnh Thạch Hà - Hà Tĩnh Tốt                                                     01/11/1980
5 Văn - Sử THCSNSVS02 Đặng Thị Dung x 20/08/1979 Giáo viên Biên chế Kinh Không Cấp 2 05/09/2002     CA Hà Tĩnh       Thạch Hà - Hà Tĩnh Thạch Hà - Hà Tĩnh Tốt                                                     04/09/2000
6 Anh- Thể THCSNSAT08 Trương Xuân Đường   25/07/1980 Giáo viên Biên chế Kinh Không Cấp 2 05/09/2007 183226240 16/04/1998 CA Hà Tĩnh   0987519559   Thạch Hà - Hà Tĩnh Thạch Hà - Hà Tĩnh Tốt                                                     04/09/2003
7 Văn - Sử THCSNSVS01 Lê Thị Hà x 20/07/1966 Giáo viên Biên chế Kinh Không Cấp 2 04/09/1988 183023561 28/04/2012 CA Hà Tĩnh 0988421512     Can Lộc Hà Tĩnh Thạch Hà - Hà Tĩnh Tốt                                 Đại học Văn - Sử_SP 12/12               04/09/1988
8 Văn - Sử THCSNSVS07 Trần Thị Hải x 01/05/1979 Giáo viên Biên chế Kinh Không Cấp 2 01/10/2003 183134774 04/04/2013 CA Hà Tĩnh 0989837869     Thach Hà - Hà Tĩnh Thach Hà - Hà Tĩnh Tốt                                 Cao đẳng Địa - Sử_SP 12/12               01/10/2003
9 Văn - Sử THCSNSVS12 Trần Thị Hằng x 03/05/1991 Giáo viên Hợp đồng Kinh Không Cấp 2 04/09/2013 183807665 02/10/2007 CA Hà Tĩnh 01649821376     Thạch Hà - Hà Tĩnh Thạch Hà - Hà Tĩnh Tốt                                 Đại học Văn - GDCD_SP 12/12                
10 Văn - Sử THCSNSVS03 Trần Thị Thúy Hằng x 07/02/1977 Giáo viên Biên chế Kinh Không Cấp 2 01/12/1999 183037874 27/12/2010 CA Hà Tĩnh 01658120719     Thạch Hà - Hà Tĩnh Thạch Hà - Hà Tĩnh Tốt                                 Đại học Văn - GDCD_SP 12/12               01/12/1999
11 Toán - Lý THCSNSTL03 Trần Văn Hậu   05/04/1976 Giáo viên Biên chế Kinh Không Cấp 2 04/09/1999 183004103 14/05/2003 CA Hà Tĩnh 0916921583     Thạch Hà - Hà Tĩnh Thạch Hà - Hà Tĩnh Tốt                                 Đại học Toán - Tin_SP 12/12               04/09/1999
12 Hành chính THCSNSHC05 Trần Thị Huyền x 08/02/1987 Nhân viên Y Tế Biên chế Kinh Không Cấp 2 01/01/2010 183552835 16/06/2006 CA Hà Tĩnh 0976654836     Thạch Hà - Hà Tĩnh Thạch Hà - Hà Tĩnh Tốt                                 Trung cấp   12/12               01/01/2010
13 Toán - Lý THCSNSTL05 Nguyễn Văn Hữu   20/07/1978 Giáo viên Biên chế Kinh Không Cấp 2 05/09/2000 183142283 26/06/2013 CA Hà Tĩnh   0914233398   Thạch Hà - Hà Tĩnh Thạch Hà - Hà Tĩnh Tốt                                                     04/09/2000
14 Anh- Thể THCSNSAT05 Nguyễn Thị Nam Liên x 25/08/1978 Giáo viên Biên chế Kinh Không Cấp 2 05/09/2000     CA Hà Tĩnh   0916920500 namlien4713@gmail.com Hương Khê - Hà Tĩnh Hương Khê - Hà Tĩnh Tốt                                                 x x 04/09/2000
15 Văn - Sử THCSNSVS10 Nguyễn Thị Mai x 16/09/1985 Giáo viên Biên chế Kinh Không Cấp 2 05/09/2007 183450305 22/08/2002 CA Hà Tĩnh   01688086566   Thạch Hà - Hà Tĩnh Thạch Hà - Hà Tĩnh Tốt                                                     04/09/2007
16 Toán - Lý THCSNSTL06 Trần Thị Hoài Nam x 20/10/1978 Giáo viên Biên chế Kinh Không Cấp 2 05/09/2002     CA Hà Tĩnh       Thạch Hà - Hà Tĩnh Thạch Hà - Hà Tĩnh Tốt                                                     04/09/2000
17 Hành chính THCSNSHC03 Nguyễn Thị Nga x 25/10/1979 Nhân viên thư viện Biên chế Kinh Không Cấp 2 20/10/2003 183214870 27/03/1998 CA Hà Tĩnh   0977074875   Can lộc - Hà Tĩnh Can Lộc - Hà Tĩnh Tốt                                                     04/09/2000
18 Hành chính THCSNSHC04 Trần Thị Nga x 08/03/1982 Nhân viên kế toán Biên chế Kinh Không Cấp 2 01/01/2006 183160064 23/07/2008 CA Hà Tĩnh 0979052225     Thạch Hà -  Hà Tĩnh Thạch Hà -  Hà Tĩnh Tốt   x                             Đại học   12/12     Sơ cấp         01/01/2006
19 Anh- Thể THCSNSAT01 Bùi Đình Quang   10/10/1979 Giáo viên Biên chế Kinh Không Cấp 2 04/09/2003 183142217 26/08/2005 CA Hà Tĩnh 0985627814     Thạch Hà - Hà Tĩnh Thạch Hà - Hà Tĩnh Tốt   x                             Đại học Thể dục - Thể thao_SP 12/12     Sơ cấp         04/09/2003
20 Văn - Sử THCSNSVS06 Trịnh Hồng Quang   02/09/1976 Giáo viên Biên chế Kinh Không Cấp 2 04/09/1997 183076144 21/07/2011 CA Hà Tĩnh 0945856432     Thạch Hà - Hà Tĩnh Thạch Hà - Hà Tĩnh Tốt                                 Đại học Văn - Sử_SP 12/12               04/09/1997
21 Anh- Thể THCSNSAT04 Nguyễn Xuân Quý   26/03/1983 Giáo viên Biên chế Kinh Không Cấp 2 04/09/2005 183360356 22/02/2001 CA Hà Tĩnh 0989472222     Thạch Hà - Hà Tĩnh Thạch Hà - Hà Tĩnh                                   Cao đẳng Nga - Anh_SP 12/12               04/09/2005
22 Anh- Thể THCSNSAT02 Lê Thị Quyên x 01/11/1969 Giáo viên Biên chế Kinh Không Cấp 2 04/09/1992 184210100 01/01/2012 CA Hà Tĩnh 0948343067     Thạch Hà - Hà Tĩnh Thạch Hà - Hà Tĩnh Tốt                                 Cao đẳng Sinh - Thể dục_SP 12/12               04/09/1992
23 Anh- Thể THCSNSAT07 Nguyễn Thị Quyên x 10/03/1985 Giáo viên Biên chế Kinh Không Cấp 2 04/09/2006 183456730 26/09/2002 CA Hà Tĩnh 0963228385     Thạch Hà - Hà Tĩnh Thạch Hà - Hà Tĩnh Tốt                                 Đại học Nga - Anh_SP                 04/09/2006
24 Toán - Lý THCSNSTL07 Lê Ngọc Sáng   12/06/1977 Giáo viên Biên chế Kinh Không Cấp 2 28/11/2014       0947218778     Thạch Hà - Hà Tĩnh Thạch Hà - Hà Tĩnh                                   Đại học Công nghệ tin 12/12               01/10/2000
25 Toán - Lý thcsnsgv00000002 Nguyễn Văn Sơn   08/06/1979 Giáo viên Biên chế Kinh Không Cấp 2 05/09/2000 183081421 14/09/2015 CA Hà Tĩnh 0983830857   vansonnguyen08@gmail.com Thạch Thanh, Thạch Hà, Hà Tĩnh Thạch Thanh, Thạch Hà, Hà Tĩnh   x x x Nông dân                         Đại học Toán_SP                 05/09/2000
26 Văn - Sử THCSNSVS11 Đặng Thị Tiến x 17/06/1986 Giáo viên Biên chế Kinh Không Cấp 2 04/09/2007 183528631   CA Hà Tĩnh 0969556340     Can Lộc - Hà Tĩnh Can Lộc - Hà Tĩnh Tốt   x                             Cao đẳng Nhạc - Đội_SP 12/12     Sơ cấp     x   04/09/2007
27 Toán - Lý THCSNSTL04 Ngô Thị Tú x 29/07/1977 Giáo viên Biên chế Kinh Không Cấp 2 01/09/2004 183081446 01/04/2014 CA Hà Tĩnh   01662438327   Thạch Hà - Hà Tĩnh Thạch Hà - Hà Tĩnh Tốt                                                     01/09/1999
28 Hành chính THCSNSHC01 Nguyễn Văn Tứ   01/05/1965 Hiệu trưởng Biên chế Kinh Không Cấp 2 04/09/2002 1838870377 03/07/2008 CA Hà Tĩnh 0915504373     Thạch Hà - Hà Tĩnh Thạch Hà - Hà Tĩnh Tốt   x                             Đại học Toán Tin       Trung cấp Trung cấp hành chính       04/09/1986
29 Văn - Sử THCSNSVS09 Lê Thị Vân x 20/06/1980 Giáo viên Biên chế Kinh Không Cấp 2 05/09/2002 240938792   CA Hà Tĩnh   0982662387   Thạch Hà - Hà Tĩnh Thạch Hà - Hà Tĩnh Tốt                                                     04/09/2000
30 Văn - Sử THCSNSVS08 Nguyễn Thị Xanh x 19/05/1979 Giáo viên Biên chế Kinh Không Cấp 2 05/09/2002 183299090 11/04/2014 CA Hà Tĩnh   0973772894   Can lộc - Hà Tĩnh Can Lộc - Hà Tĩnh Tốt                                                     04/09/2000
31 Văn - Sử THCSNSVS04 Lê Thị Xoan x 20/04/1981 Giáo viên Biên chế Kinh Không Cấp 2 05/09/2002 183273937 05/03/2014 CA Hà Tĩnh   0983681427   Thạch Hà - Hà Tĩnh Thạch Hà - Hà Tĩnh Tốt                                                     04/09/2000

HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITE
  THỐNG KÊ
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay312
  • Tháng hiện tại4,132
  • Tổng lượt truy cập1,176,152
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây